Regler for udlejning af fælleslokalet

 

 Fælleslokalet kan lejes af beboere i Andelsforeningen Rødovre Mejeri men også til familie eller bekendte, til den samme udlejnings pris, dog kun hvis en beboer fra andelsforeningen deltager, som samtidig vil blive betragtet som ansvarlig. Under lejeperioden har lejeren det fulde ansvar for lokalets beskaffenhed.

 

Lejeperioden er fra kl. 10.00 på udlejningsdagen, til kl. 9.00 på afleveringsdagen. Der henstilles til, at aflysninger kommer udlejeren i hænde så hurtigt som muligt. Der er plads til 40 personer i fælleslokalet.

 

Ønsker man at leje lokalet, kontakt Eva Loof, Rødager alle 28B 1tv, tlf. 24494939.

Priser:

Lejen og depositum skal betales  senest 14 dage før leje af lokalet. Reservationen er ikke gældende

før begge beløb er betalt. Priserne er som følger:

 

Leje pr. dag,mandag til torsdag:  

200 kr.

Depositum for en dag:

300 kr.

Leje pr.dag,fredag,lørdag,søndag/helligdag: 

300 kr.

Depositum for en dag weekend:   

200 kr.

 

Husorden:

Lejeren skal selv rengøre lokalet efter endt brug. Alt der skal bruges til rengøring forefindes i fælleslokalet/depot. Udlejeren vil sammen med lejeren gå lokalet igennem ved nøgle afleveringen.

Lejeren er erstatningspligtig overfor ting og inventar der går itu, i første omgang bliver  det trukket fra depositummet.  Overstiger erstatningen depositummet, skal lejer selv dække det resterende beløb.

Der henstilles til at der opretholdes rimelig ro og orden, så ikke lokalets brug kommer de omkringboende til gene.

 

GOD FORNØJELSE MED LOKALET!